ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą 95 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Od prawie stu lat głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju.

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

ZHP jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem należącym do światowego ruchu skautowego. Jest organizacją otwartą i apolityczną. Jednak ZHP to nie tylko organizacja, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. Wspieramy wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim, odnajdujemy w tworzonej przez dziesiątki lat kulturze organizacji. Tworzą one kodeks postępowania i kształtują styl życia członków ruchu harcerskiego, przy czym każdemu   z nich pozwalają kreować osobistą drogę ich realizacji w budowanych indywidualnie próbach na kolejne – harcerskie i instruktorskie – stopnie.

Tradycyjne i uniwersalne wartości uwzględniamy w aktualnych i nowoczesnych programach działania gromad i drużyn, w zadaniach wynikających z potrzeb, zainteresowań oraz pragnień dzieci i młodzieży.

W pracy wychowawczej instruktorzy harcerscy stosują sprawdzoną metodę, polegającą na realizacji zadań w małych grupach rówieśniczych, uczeniu w działaniu, wykorzystywaniu stymulującego programu  oraz odwoływaniu się do idei wyrażonych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Metoda ta cechuje się pozytywnością, dobrowolnością, świadomością celów, indywidualnością, naturalnością, pośredniością i wzajemnością oddziaływań wychowawców i wychowanków.

„Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go…”

Aby w owym wspieraniu być skutecznym, stale rozwijamy się i uczymy, skutecznie wspierać może jedynie organizacja do tego rzetelnie przygotowana, taka, która stale pokonuje własne niedoskonałości i ograniczenia. Organizacja wyrazista, z kompetentną i ideową kadrą. Kadrą, która chce i może stać się dla młodego człowieka autorytetem, przewodnikiem, przyjacielem. Wspieramy drugiego człowieka, czyli pomagamy mu, wskazujemy, umożliwiamy – jednakże wybór drogi i stylu życia należą do tego, kogo prowadzimy harcerską ścieżką. W ten sposób uczymy samodzielności i zachęcamy młodego człowieka do brania odpowiedzialności za własne decyzje, działania, własny rozwój. Naszymi działaniami nie konkurujemy z rodzicami i rodziną. Rodziców traktujemy jako pierwszych, najważniejszych wychowawców, dlatego naszą pracę wychowawczą prowadzimy w stałej współpracy
z nimi. ZHP istnieje nie po to, by doskonalić strukturę, przepływ informacji oraz proponować coraz ciekawsze i atrakcyjniejsze rozwiązania metodyczne dla nich samych. Wszystko to ma sens tylko wtedy, gdy służy wspieraniu młodego człowieka. Przy wątpliwościach, czym ZHP rzeczywiście powinno się zajmować, należy postawić sobie pytanie, na ile owe działania służą wspieraniu młodego człowieka w rozwoju.

„…we wszechstronnym rozwoju…”

Tak budujemy organizację, układamy pracę, tworzymy program czy dzielimy zadania, aby umożliwiać wszechstronny – duchowy, emocjonalny, intelektualny, społeczny i fizyczny – rozwój. Patrzymy na człowieka jako na pewną całość – i wspieramy go w rozwoju każdego z owych aspektów. Dopiero takie holistyczne podejście do kwestii wychowania umożliwia kształtowanie postaw, naukę oraz doskonalenie umiejętności. Nie to wyróżnia nas spośród innych organizacji pozarządowych, że zajmujemy się rozwojem duchowym, emocjonalnym, intelektualnym, społecznym czy fizycznym. Wyróżnia nas i jest dla nas cenne to, że te wszystkie sfery rozwoju są dla nas obiektem troski jednocześnie, stale i równoważnie.

„…i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.”

Kształtowanie charakteru wymaga aktywnej postawy wobec siebie samego i otaczającej rzeczywistości. Jesteśmy elementami większej całości – funkcjonujemy wśród innych ludzi, w określonych warunkach, spotykamy się z różnorodnymi postawami wobec życia. Chcemy przygotować młodego człowieka do samodzielnego stawiania sobie coraz wyżej poprzeczki. Do wymagania od siebie i niezgody na bylejakość. Ważne dla nas są umiejętności, wiedza, przeżycia. Ale mają one być narzędziem do kształtowania charakteru, a nie to kształtowanie zastąpić.

Można pomagać w różny sposób dostarczając:

- materiały biurowe

- wszelkiego rodzaju gry planszowe

- materiały KLANZA (chusty, tunele, duże gry planszowe)

- dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci

- można nam przekazać 1% - KRS 0000268913 cel szczegółowy WOLA 321 INFINITAS

- można przekazać pieniądze na każdy inny cel statutowy

- kupując dla dzieci sprzęt turystyczny, obozowy, pionierski (namioty turystyczne i wojskowe, piły, siekiery itp)

Jeżeli chcesz przyłączyć się do pomocy, napisz do nas.

Z radością opowiemy o szczegółach.

AKMES

Zaufali nam
 • Grupa Zasada
 • Cross
 • Broadway Malyan
 • Risk Advisers
 • TRITON
 • Huawei
 • Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
 • Koltech
 • Mennica Polska
 • Fundacja Poszanowania Energii
 • Ecoval
 • PKF
 • Enelmed
 • Endorfina
 • Selcos
 • Alcon
 • Motor Polimer
 • Agencja Aktorska Absolwent
 • TIKA-SPORT
 • Badesta
 • HRA Architekci
 • CBRE
 • SpencerStuart
 • Omega Pharma
 • EASY MONEY
 • Multiconsult
 • Koltech
 • Eurodach
 • Archidoc
 • Jems
 • Russell Bedford
 • Fundacja Orange
 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • Vivarto
 • Dorma
 • PCO
 • Milewski i Partnerzy
 • Multikino
 • LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy
 • KappAhl
 • Sintac
 • ECC
 • Brudkowski i Wspólnicy
 • Cafe Kulturalna
 • Cienkowski Czarnecka Adwokaci
 • TK Telekom
 • Arch Magic
 • British Council
 • Juki
 • Hansgrohe
 • Sensient
 • Jobs.pl
 • Carolina Car Company
 • Witoplast
 • Elbfonds Development
 • Adal
 • WXCA
 • Sadkowski i Wspólnicy
 • SMC
 • Instytut Teatralny
 • Goethe Institut
 • Fujitsu
 • Lentus
 • Aurora Films
 • Pogotowie tłumaczeniowe
 • Havas
 • Broadway Malyan
 • Polsver
 • PBM Południe
 • Towarzystwo Pomocy Głucho-niewidomym
 • AVIVA
 • BNI
 • PPG
 • Thomas
 • Trakcja Polska
 • Ever
 • Archiwum Akt Nowych
 • Trade Trans Log
 • Debenedetti
 • Fundacja Lecha Wałęsy
 • Naftoserwis
 • Syngenta
 • Fundacja Kino
 • OKAM